หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
กลุ่มช่วยอำนวยการ  
e-Learning  
ผู้ดูแลระบบ 

กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ

             

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ดาวน์โหลด
New York Convention 1958
UNCITRAL Arbitration Rules
UNCITRAL Model law
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 15778