จำนวนข่าวทั้งหมด 210
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "วุฒิบัตรการไกล่เกลี่ยระดับกลาง" ครั้งที่ 1
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 19 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
การศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
การศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
โครงการ
โครงการ "ศึกษาดูงานในการดำเนินการพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือกในมหาวิทยาลัย"
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีในศาล   
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 5 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 907 )
ภาพบรรยากาศ : การอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการระงับข้อพิพาทในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ”(ครั้งที่2)
ภาพบรรยากาศ : การอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการระงับข้อพิพาทในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ”(ครั้งที่2)
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน มกราคม
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน มกราคม
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
การประชุมหารือร่วมกันในการทำ MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในมหาวิทยาลัย
การประชุมหารือร่วมกันในการทำ MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในมหาวิทยาลัย
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นสูง" ครั้งที่1
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ครั้งที่ 1
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ภาพบรรยากาศ : การสัมมนาวิชากฎหมาย เรื่อง
ภาพบรรยากาศ : การสัมมนาวิชากฎหมาย เรื่อง "การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย"
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 21 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมสำนักระงับข้อพิพาท กับ ทีมสำนักกฎหมายและวิชาการ
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมสำนักระงับข้อพิพาท กับ ทีมสำนักกฎหมายและวิชาการ
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์ในการจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการระงับข้อพิพาทในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ”(ครั้งที่2)   
  :: ข่าวที่ 369   :: วันที่ 17 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 594 )
การประชุมการจัดทำคู่มือแนวคำสั่งคำร้องของผู้พิพากษาในคดีอนุญาโตตุลาการ
การประชุมการจัดทำคู่มือแนวคำสั่งคำร้องของผู้พิพากษาในคดีอนุญาโตตุลาการ
  :: ข่าวที่ 368   :: วันที่ 16 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ผอ.สำนักระงับข้อพิพาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ผอ.สำนักระงับข้อพิพาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  :: ข่าวที่ 367   :: วันที่ 16 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
Download แบบรายงานและแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจเมื่อเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
  :: ข่าวที่ 366   :: วันที่ 14 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 426 )
คำแนะนำและวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประนีประนอม   
  :: ข่าวที่ 364   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 472 )
ผู้บริหารสำนักระงับข้อพิพาทและเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
ผู้บริหารสำนักระงับข้อพิพาทและเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
  :: ข่าวที่ 361   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2556
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2556
  :: ข่าวที่ 360   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ภาพบรรยากาศ : สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
ภาพบรรยากาศ : สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
  :: ข่าวที่ 359   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ภาพบรรยากาศ : โครงการอบรมพัฒนาจิต ฟังธรรม ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2557
ภาพบรรยากาศ : โครงการอบรมพัฒนาจิต ฟังธรรม ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 358   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |