จำนวนข่าวทั้งหมด 219
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
คู่มือคำแนะนำการจัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย”ประจำปี พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 393   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1358 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"ครั้งที่ 3
  :: ข่าวที่ 392   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "วุฒิบัตรการไกล่เกลี่ยระดับกลาง"ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 391   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ธนาคารอิสลามเข้าพบผู้บริหารสำนักระงับข้อพิพาท เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้กับลูกค้าธนาคาร
ธนาคารอิสลามเข้าพบผู้บริหารสำนักระงับข้อพิพาท เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้กับลูกค้าธนาคาร
  :: ข่าวที่ 390   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชน"
  :: ข่าวที่ 389   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
สำนักระงับข้อพิพาท เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพนายกุยเซี้ย แซ่ฉั่ว บิดานางสาวนุชนาถ สุทธิญาณโสภณ
สำนักระงับข้อพิพาท เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพนายกุยเซี้ย แซ่ฉั่ว บิดานางสาวนุชนาถ สุทธิญาณโสภณ
  :: ข่าวที่ 388   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2557
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  :: ข่าวที่ 387   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาประกันวินาศภัย"
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
การอบรมหลักสุตร
การอบรมหลักสุตร "ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 385   :: วันที่ 19 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "วุฒิบัตรการไกล่เกลี่ยระดับกลาง" ครั้งที่ 1
  :: ข่าวที่ 384   :: วันที่ 19 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
การศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
การศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 381   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
โครงการ
โครงการ "ศึกษาดูงานในการดำเนินการพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือกในมหาวิทยาลัย"
  :: ข่าวที่ 380   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีในศาล   
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 5 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 919 )
ภาพบรรยากาศ : การอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการระงับข้อพิพาทในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ”(ครั้งที่2)
ภาพบรรยากาศ : การอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการระงับข้อพิพาทในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ”(ครั้งที่2)
  :: ข่าวที่ 376   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน มกราคม
สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน มกราคม
  :: ข่าวที่ 375   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
การประชุมหารือร่วมกันในการทำ MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในมหาวิทยาลัย
การประชุมหารือร่วมกันในการทำ MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในมหาวิทยาลัย
  :: ข่าวที่ 374   :: วันที่ 29 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นสูง" ครั้งที่1
  :: ข่าวที่ 373   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ครั้งที่ 1
  :: ข่าวที่ 372   :: วันที่ 28 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ภาพบรรยากาศ : การสัมมนาวิชากฎหมาย เรื่อง
ภาพบรรยากาศ : การสัมมนาวิชากฎหมาย เรื่อง "การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย"
  :: ข่าวที่ 371   :: วันที่ 21 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมสำนักระงับข้อพิพาท กับ ทีมสำนักกฎหมายและวิชาการ
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมสำนักระงับข้อพิพาท กับ ทีมสำนักกฎหมายและวิชาการ
  :: ข่าวที่ 370   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |